Temple deities

 

Pictures of our temple deities

 

Temple Deities

Temple Deities

Topic #1 Description

  • Temple Hrs: Mon to Fri (10:00 a.m to 12:00 p.m & 5:00 p.m to 9:00 p.m) Sat and Sun: (9:00 a.m to 9:00 p.m).
                  A Multi Deity Hindu and Jain Temple
follow me on facebook tweet me

                 Lakshmi Narayan        

Venkataswara

Shiva Pariwar

DurgaMata

               Radha/Krishna             

Ram Pariwar

Ganesha

      Navagraha

 Jain

back to top